Burmistrz Leska Adam Snarski poinformował, że spełnił kolejną obietnicę z programu wyborczego, tym razem wspierającą rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Lesko, a w szczególności rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - PROGRAM BIZNES ZA ZŁOTÓWKĘ.

- Wprowadzamy go dlatego, że zdaję sobie sprawę, że samorząd nie może istnieć obok biznesu. Musi iść z nim partnersko ramię w ramię. Tylko wtedy gmina będzie rozwijać się dynamiczniej i lepiej. Tylko wtedy szybciej zaczną powstawać nowe miejsca pracy i wzrośnie przedsiębiorczość naszych mieszkańców - wyjaśnia Adam Snarski. - Program stanowi wsparcie przede wszystkim dla nowo powstałych przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu, tworzących nowe miejsca pracy i istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Gminy Lesko - dodaje.

Warunki konkursu oraz sposób jego przeprowadzenia określa Regulamin przyznawania i udostępniania pod najem lokali użytkowych, pomieszczeń biurowych pod nazwą „Biznes za złotówkę”. Cały pakiet dokumentów PROGRAMU BIZNES ZA ZŁOTÓWKĘ został opublikowany na stronie www.lesko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegóły PROGRAMU w skrócie:
Do konkursu na najem przeznaczane są lokale użytkowe, pomieszczenia biurowe dla których nie ustalono najemcy w wyniku co najmniej dwukrotnego wystawienia do przetargu lub do innego konkursu. Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zgłasza takie lokale i pomieszczenia do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, a on podejmuje decyzję o przeznaczeniu ich do Programu „Biznes za złotówkę”.

W szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem Gminy Lesko lub aspektem społecznym, burmistrz może wyznaczyć do konkursu lokale użytkowe, pomieszczenia biurowe stanowiące zasób Gminy Lesko, które nie były wystawiane do przetargu lub innego konkursu.
Wysokość stawki czynszu takich lokali w ramach Programu „Biznes za złotówkę” wynosi 1 złoty netto za 1 m².

Wykaz lokali w ramach Programu „Biznes za złotówkę” wchodzących w skład zasobu Gminy Lesko:
- Lokal użytkowy o powierzchni 33,82 m² znajdujący się przy ul. 1000-lecia ,,Budki” (działka nr 667) w Lesku. Wyposażony w następujące media: energia elektryczna.
- Lokal użytkowy o powierzchni 40,00 m² znajdujący się przy ulicy Wincentego Pola 11 (działka nr 618/4) w Lesku. Wyposażony w następujące media: woda kanalizacja, energia elektryczna, centralne ogrzewanie.

Dziś właśnie ruszył konkurs na najem pierwszych dwóch lokali użytkowych w ramach programu „Biznes za złotówkę”. Każdy zainteresowany przedsiębiorca, który spełnia wymogi regulaminu programu powinien złożyć komplet dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1 w terminie do 5 października 2021 r. do godziny 15:30.
Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 6 października 2021 r. o godz. 10:30  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1. Lista lokali będzie na bieżąco uzupełniana.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko od poniedziałku do piątku pok. 107 w godz. od 7:30 do 14:00 lub telefonicznie pod numerem 13-469-80-01- wew. 62.

Więcej informacji TUTAJ!

TEKST: Red