W Liceum Ogólnokształcącym w Lesku 22 października 2021 r., odbyła się uroczystość łącząca istotne dla społeczności szkolnej wydarzenia. Pierwsze poświęcone pani prof. Marii Lachman w 25 rocznicę śmierci i drugie, czyli 75-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Lesku, z którym związana była prawie 40 lat. Inicjatorem wmurowania tablicy było Starostwo Powiatowe w Lesku.

W tym uroczystym dniu Liceum Ogólnokształcące w Lesku miało zaszczyt gościć uczniów i współpracowników pani profesor, a także panią dyrektor wraz z pocztem sztandarowym ze SP nr 2 w Brzezinach - Berdechowie, której patronką jest prof. Lachman. Licznie zgromadzeni goście, przekazane pamiątki i wygłoszone przemówienia wyraźnie świadczyły jak niezwykłym człowiekiem była bohaterka uroczystości.


Kim była prof. Maria Lachman?
Z pewnością była tytanem pracy, mistrzynią w swym zawodzie. Na lekcjach wyczuwało się autentyczny patriotyzm. Dla profesorki słowa Stanisława Wyspiańskiego „Polska to wielka rzecz, podłość odrzucić precz” były świętością i życiowym drogowskazem. Lekcje, na których omawiała literaturę romantyczną, czy też późniejszą związaną z martyrologią naszego narodu, przepełnione były głębią uczuć patriotycznych. Potrafiła nawet zawiłą problematykę, wyjaśnić w sposób prosty i nie można było Jej nie słuchać. Swą wiedzą fascynowała, a postawą i czynami uczyła miłości do Ojczyzny, Boga i drugiego człowieka.Kim była? Osobą wielkiego serca i umysłu - jak pisze w swoich wspomnieniach o profesorce pani Danuta Paszek.

Wiele osób podzieliło się z nami refleksjami i wspomnieniami o pani profesor Lachman, część z nich można obejrzeć na filmiku dostępnym na stronie szkoły i szkolnym FB, tam też umieszczona zostanie biografia pani Lachman oraz nagrane fragmenty samej uroczystości. Opowieści te ukazują osobę wrażliwą, delikatną a jednocześnie wytrwałą i wierną wyznawanym wartościom.Bardzo miło było nam w tym dniu gościć zaprzyjaźnioną szkołę z Brzezin, miejsca urodzenia prof. Lachman, której dyrektor Małgorzata Przydział podkreślała niejako rodzinną wspólnotę pomiędzy naszymi szkołami dzięki właśnie postaci prof. Lachman.

W Brzezinach Maria Lachman się urodziła i wychowywała, tam prowadziła podczas wojny tajne nauczanie, była sanitariuszką, należała do AK, ale jej serce i spełnienie zawodowe zostało w Lesku. Pani profesor Lachman pozostanie w Liceum w Lesku nie tylko jako element pamięci, ale jako żywa tradycja naszej szkoły.- Pani profesor Maria Lachman, nietuzinkowa postać, której imię pozostanie na zawsze nie tylko w kontekście pamięci, ale przede wszystkim - jako stały element honorowego miejsca w szkole, w formie tablicy pamiątkowej. Dzisiejszy świat, który często ukierunkowany jest na pogoń za zaszczytami: blichtr - zaszczyty, sławę, pieniądze - przeczy wartościom i ideałom pani profesor Marii Lachman - mówiła w trakcie uroczystości dyrektor leskiego Liceum Anna Ceparska- Bąbel. - Dzisiaj Jej życie można by podsumować jednym zdaniem: Ad augusta per angusta - przez trudy do osiągnięć… Wielkość znajduje się wewnątrz człowieka - gdyż trzeba być pięknym na duszy, aby robić rzeczy dobre i wielkie.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia szkoły wszystkich, którzy z powodu ograniczeń nie mogli być na samej uroczystości, można obejrzeć tablicę, pamiątki, wpisać się do księgi. Zapraszamy na szkolną stronę i media społecznościowe.

TEKST: Ewa Dziedzicka
ZDJĘCIA: LO Lesko - Liceum Ogólnokształcące w Lesku - odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pani Marii Lachman 22 X 2021