Na terenie powiatu leskiego oraz bieszczadzkiego działa pięć punktów, w których prawnicy bezpłatnie udzielają porad mieszkańcom regionu. Sprawdź komu przysługuje taka pomoc oraz gdzie znajdują się punkty pomocy prawnej.

Jak czytamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lesku: „Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.) na terenie całej Polski stworzono dostęp do darmowej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.”

Na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl znajdują się szczegółowe informacje dot.  darmowej pomocy prawnej oraz interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna zgodnie z ustawą przysługuje osobom fizycznym:

- które nie ukończyły 26 roku życia,
- którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej  na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- które ukończyły 65 lat,
- które posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantom,
- weteranom,
- oraz osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
- kobietom w ciąży.

Pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, w sprawach o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy  prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uwaga!
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Dokumenty, jakie są potrzebne do wykazania uprawnienia w celu otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej szczegółowo określa ustawa z dnia 05 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.).

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU LESKIEGO:

nr 1 – Lesko ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji)
Telefon kontaktowy: 13 4927251

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – godziny 13:00-17:00
Wtorek – godziny 08:00-12:00; 14:00-18:00
Środa – godziny 11:00-15:00; 15:00-19:00
Czwartek – godziny 11:00-15:00; 15:00-19:00
Piątek – godziny 08:00-12:00

nr 2 – Baligród ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka)
Telefon kontaktowy: 13 4631680

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – godziny 13:00-17:00
Piątek – godziny 08:00-12:00

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO:

nr 1 - Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10
Godziny otwarcia:
Wtorek – godziny 11:30-15:30
Środa – godziny 08:00-12:00
Czwartek – godziny 08:00-12:00, 13:00-17:00
Piątek – godziny 08:00-16:00

nr 2 – Urząd Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - godziny 10:00-14:00
Wtorek – godziny 08:00-12:00

nr 3 – Urząd Gminy w Czarnej, Czarna Górna 74
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – godziny 08:00-12:00
Środa - godziny 10:00-14:00

(UWAGA - jak czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - od 2022 r. w powiecie bieszczadzkim będą działać tylko dwa punkty z bezpłatną pomocą prawną.)

TEKST: RED (źródło: SR Lesko)