Podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem? Wypełnij formularz online i sprawdź, czy kwalifikujesz się do testu.

Kto może skorzystać z formularza?
Formularz wypełniają osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały ryzyko zakażenia się koronawirusem lub muszą wykonać test: u siebie lub u dziecka, którego są opiekunem.

Jak działa usługa?
1. Wchodzimy na stronę z formularzem
2. Wybieramy sytuację, z powodu której chcemy wykonać test.
3. Odpowiadamy na zadane pytania.
4. Dalsze postępowanie zależy od wybranej sytuacji. System sprawdza, czy my kwalifikujemy się na test lub dziecko, jeśli podejrzewamy koronawirusa.
5. Wybieramy opcję „zlecenie online” lub „zlecenie przez konsultanta”.
6. Jeśli kwalifikujemy się na test i wybierzemy opcję „zlecenie online” – logujemy się przez profil zaufany. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, by uzupełnić dane. Wysyłamy zgłoszenie. Zlecenie na test zostanie wystawione automatycznie w ciągu godziny.
7. Jeśli kwalifikujemy się na test i wybierzemy opcję „zlecenie przez konsultanta” – skontaktuje się z nami konsultant Domowej Opieki Medycznej. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, by uzupełnić dane. Konsultant wystawia nam zlecenie na test podczas rozmowy. Konsultanci pracują 7 dni w tygodniu od 8:00 do 18:00 (również w weekendy i święta). Formularze złożone po 18.00 będą obsługiwane w miarę możliwości kolejnego dnia lub później.
8. Otrzymujemy SMS z proponowanym miejscem oraz godziną testu. Dzięki temu unikniemy kolejki w punkcie wymazowym.
9. Jeśli nie udamy się na test we wskazanym miejscu i terminie, możemy skorzystać z dowolnego innego punktu pobrań. Wtedy jednak obowiązuje nas kolejka.

Wykaz wszystkich mobilnych punktów wymazowych.

Wynik testu można sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Przez formularz nie możemy zamówić tzw. karetki wymazowej. Aby ją zamówić, skontaktujmy się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
Jeśli otrzymamy zlecenie na test, zostaniemy automatycznie objęci kwarantanną. Pozytywny wynik testu zmienia kwarantannę na izolację domową. Negatywny wynik testu zwalnia nas z kwarantanny.

Pozytywny wynik
Pozytywny wynik oznacza, że jesteśmy zakażeni koronawirusem. Skontaktujmy się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który oceni nasz stan zdrowia i ustali leczenie. Umówmy się z lekarzem na teleporadę. Możemy także skorzystać z monitoringu w ramach Domowej Opieki Medycznej.

Zlecenie na test w kierunku COVID-19 może także wystawić: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz nocnej pomocy lekarskiej oraz lekarz, który nie ma umowy z NFZ, ale ma aplikację gabinet.gov.pl (od 29 października).

TEKST I ZDJĘCIE: NFZ