Już dziś Rada Miejska w Lesku podejmie decyzję dotyczącą wysokości budżetu Gminy Lesko na 2022 rok. Sesję jak zwykle można obejrzeć przez internet.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku zaprasza na XL VIII sesję, która odbędzie się dziś - 30 grudnia, o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1.

W trakcie sesji radni zajmą się m.in. przyjęciem uchwały budżetowej dla Gminy Lesko na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej dla gminy.

Dodatkowo radni będą dyskutować o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na kanale YouTube - kanał: Gmina Lesko.

TEKST: Red
ZDJĘCIE: scrn Lesko.pl