Za nami już pierwszy etap działań, podjętych w ramach projektu „Ogrodowy zawrót głowy Misia Uszatka” realizowany w ramach grantu przekazanego przez Fundację BGK w ramach programu grantowego „Na dobry początek! XIV edycja 2021”.

Nauczyciele w Przedszkolu Samorządowym w Lesku przez ostatni miesiąc intensywnie pracowali nad opracowaniem innowacyjnego programu pracy z dziećmi z wykorzystaniem gier podwórkowych. Odbyły się warsztaty WDN (czyli Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli), podczas których zespół projektowy przybliżyli sobie rodzaje i zasady gier, w które bawiono się dawniej, dokonując ich analizy w kierunku nowatorskiego wykorzystania i dostosowania ich do opracowanego programu. Nauczyciele obejrzeli prezentację multimedialną „Gry i zabawy podwórkowe dawniej i dziś” przygotowaną przez Ewelinę Nycz.

Wypracowany przez nauczycieli program, który zawiera autorskie scenariusze pracy z dziećmi został teraz oddany w ręce specjalistów - psychologa, pedagoga oraz fizjoterapeutę w celu uzyskania ich opinii. Końcem lutego wszystkie prace nad nowym programem zostaną zakończone.

Ale to nie koniec, przed mami wiosna i cieplejsze dni, które będą okazją do ruchu na świeżym powietrzu. Zespół projektowy chce wprowadzić w plan pracy kolejne etapy realizacji projektu. We wszystkich grupach przedszkolnych zostanie przeprowadzony tygodniowy blok tematyczny „Gry podwórkowe stare i nowe”. Następnie, po montażu gier na dziedzińcu przedszkola będą wdrażane w praktykę nowe scenariusze zajęć.

Zapanowano, m.in: Dzień zabaw i gier podwórkowych, Dzień przedszkolaka „Podwórkowy zawrót głowy”, Konkurs międzygrupowy „Wyskacz to” oraz Dzień sportu.

O dalszych etapach realizacji projektu będziemy na bieżąco informować.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w ramach programu grantowego „Na dobry początek! XIV edycja 2021”.

TEKST: AB, EB
ZDJĘCIA: AGNIESZKA SZPIECH