Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamiają infolinie dla uchodźców w języku ukraińskim. W tych instytucjach będzie można również skorzystać z pomocy tłumacza.


Z powodu wojny na Ukrainie już ponad milion obywateli tego państwa wjechał do Polski szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Każda pomoc skierowana do uchodźców ma znaczenie. Oprócz wsparcia finansowego, materialnego i tego związanego z noclegiem, ważne są również wiarygodne i rzetelne informacje. - Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował kilka możliwości dostępu do profesjonalnej pomocy związanej z ochroną zdrowia w Polsce, sposobem poruszania się po poradniach, znalezieniem odpowiedniego lekarza czy też szczegółów dotyczących leczenia onkologicznego, które zostało przerwane na Ukrainie - informuje Rafał Śliż, rzecznik Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.

Dla osób z Ukrainy udostępniono kilka źródeł informacji:
1. Czynna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu oraz w święta, bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) pod numerem 800 190 590, która obsługiwana jest również w języku ukraińskim. W ciągu ostatniego tygodnia zwiększono obsadę o dodatkowych konsultantów, którzy posługują się tym językiem.

Warto wiedzieć, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na ich państwo, w Polsce mają zagwarantowany dostęp do bezpłatnego leczenia, bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19, szczepień ochronnych dla dzieci i testów pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Na infolinii można zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Ważne: Na tej infolinii pomoc uzyskają również pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie, ze względu na agresję Rosji. Mogą oni kontynuować leczenie w Polsce, a wspólnie z Polskim Towarzystwem Onkologicznym pacjentom z Ukrainy ułatwiono kontakt z placówkami onkologicznymi w Polsce również w języku ukraińskim, przez całodobową i bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. W nocy, w weekendy i święta - czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, istnieje możliwość otrzymania profesjonalnej pomocy medycznej przez telefon.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) pod numerem 800 137 200 jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia, w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia. Obecnie infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Z TPK można skorzystać w sytuacji nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ, nagłego pogorszenia stanu zdrowia - gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy lub gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

3. Strony internetowe NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia podają najważniejsze informacje związane ze zdrowiem również w języku ukraińskim.

4. W każdym punkt NFZ jest w pełni dostępny dla klientów. Dodatkowo na Sali Obsługi Klienta w Rzeszowie przy ul. Zamkowej, zapewniona zostanie pomoc osoby mogącej porozumieć się w języku ukraińskim.

Dla osób posługujących się językiem polskim, ale mającym problem z dotarciem do NFZ udostępniono nowe narzędzie. Każdy osoba posiadająca dostęp do smartfonu bądź komputera z kamerą, ma możliwość skorzystania z pomocy e-doradcy NFZ. To bezpłatna usługa, która umożliwia konsultację z pracownikiem oddziału NFZ przez wideo-spotkanie za pomocą ogólnodostępnej aplikacji Microsoft Teams. Wystarczy kliknąć w link na stronie internetowej Podkarpackiego NFZ, wybrać swój oddział wojewódzki Funduszu, dogodny termin, godzinę i temat spotkania.

ZUS uruchomi infolinię
Na podstawie specustawy również Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomi dedykowaną infolinię w języku ukraińskim, w placówkach ZUS będą czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim, a także materiały drukowane w tym języku.
- Nasze granice pozostają otwarte dla tych osób. Spotykają się one z ogromnym, oddolnym wsparciem i gościnnością ze strony Polaków - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - Wiemy, że uchodźcy to głównie kobiety i dzieci, stąd kluczową sprawą będą rozwiązania z zakresu polityki rodzinnej przewidziane dla obywateli Ukrainy - dodaje.

Jak poinformowała prezes ZUS, trwają pilne prace nad specustawą i innymi rozwiązaniami prawnymi. - Na podstawie specustawy uruchomimy w ZUS dedykowaną infolinię w języku ukraińskim, w placówkach ZUS będą czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim, a także materiały drukowane w tym języku - zapowiada.

Szefowa ZUS zwraca uwagę, że proponowane przepisy zawarte w specustawie w sposób prosty, szybki i bezpieczny pozwolą zalegalizować pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy, którzy od 24 lutego wjeżdżają bezpośrednio z tego państwa.

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje, że jeżeli uchodźca wjechał legalnie do Polski z Ukrainy po 24 lutego i zadeklarował zamiar dalszego pozostania na naszym terytorium, jego pobyt będzie uważany za legalny przez okres 18 miesięcy - dodaje profesor.
Dzięki temu szczególnemu, wynikającemu z mocy prawa, trybowi legalizacji pobytu uchodźcy z Ukrainy uzyskają natychmiastowy dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia od państwa polskiego w postaci dostępu do pomocy doraźnej, rynku pracy oraz świadczeń i usług społecznych, to jest edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń na rzecz rodziny.

TEKST: RED (mat. pras. ZUS i NFZ)