Kolejne pięć mostów w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim zostanie zmodernizowanych - poinformował Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Do podpisania umowy doszło w ubiegłym tygodniu, w siedzibie Nadleśnictwa Stuposiany.

Od 2016 roku działania samorządu województwa podkarpackiego nakierowane na poprawę dostępności komunikacyjnej Bieszczad wspierają Lasy Państwowe. W kosztach modernizacji obiektów mostowych uczestniczą Nadleśnictwa zainteresowane przywracaniem ich nośności.
23 marca 2022 r. zostały podpisane kolejne umowy dotyczące pięciu mostów w ciągu dróg wojewódzkich:

- Nr 894 Lesko - Hoczew - Czarna w miejscowości Bukowiec i Wydrne
- Nr 897 Tylawa - Wołosate - dwa mosty w miejscowości Wisłok Wielki
- Nr 893 Lesko – Cisna w miejscowości Zahoczewie

To efekt współpracy pomiędzy Podkarpackim Zarządem Dróg Regionalnych i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, która trwa nieprzerwanie od 2016 r. Od początku współdziałania PZDR i RDLP w Krośnie wytypowano 70 obiektów do koniecznej przebudowy. Dotychczas wyremontowano 30 z nich. W tym roku remontem zostanie objęte 5 obiektów, co pozwoli osiągnąć połowę planu. Remont pięciu mostów w Bieszczadach i Beskidzie Niskim będzie miał na celu przywrócenie pierwotnej ich nośności i stanu technicznego. Cztery nadleśnictwa przeznaczyły na remonty łącznie 400 tys. zł. Inwestorzy zakładają, że całkowity koszt inwestycji wyniesie około 6 mln zł.

- W tym roku Lasy Państwowe przewidziały kilka możliwości wsparcia inwestycji mających na celu poprawę jakości i nośności obiektów drogowych. Pierwszym źródłem wsparcia jest obowiązkowa wpłata kwoty około 12 mln zł ze strony RDLP w Krośnie na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - mówi Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie. - Kolejną formą wsparcia będzie wpłata 12,3 mln zł ze strony Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na przebudowę dróg lokalnych, znajdujących się w zasięgu terytorialnym RDLP w Krośnie. Środki te przeznaczone będą do dyspozycji miejscowych jednostek samorządowych, gminnych i powiatowych. Dodatkowo podkarpackie nadleśnictwa przekażą z własnych środków około 2,6 mln zł na remonty i modernizację dróg gminnych. W sumie Lasy Państwowe przeznaczą około 27 mln złotych na remonty i przebudowy dróg na Podkarpaciu.

- Plany na przebudowę i remont m.in. wielkiej pętli bieszczadzkiej wpisano do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2030 - dodaje Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. - Początkiem poprawy jakości sieci dróg jest remont mostów, więc jest to dobry wstęp do realizacji dalszych działań. W najbliżej przyszłości jakość dróg różnych kategorii w rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów bardzo się poprawi.

W spotkaniu wzięli udział: Piotr Miąso, dyrektor PZDR, Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, dyrektor Marek Marecki, jego zastępca Jan Mazur oraz nadleśniczowie nadleśnictw dotujących inwestycje.

W najbliższym czasie remontowane będą dwa mosty w Wisłoku Wielkim (na trasie Tylawa - Komańcza), jeden w Zahoczewiu (na trasie Lesko - Cisna) i dwa w Bukowcu i Wydrnem na drodze Lesko - Hoczew - Czarna. Wszystkie remontowane obiekty mają zyskać nośność 30 ton. Te inwestycje to część planu większych nakładów na podkarpackie drogi.

Przy udziale Lasów Państwowych od roku 2016 udało się odnowić 30 obiektów. Na drogach wojewódzkich w rejonie Bieszczadów zlokalizowanych jest ponad 120 obiektów mostowych, z czego wiele wciąż wymaga naprawy. Są to mosty z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Ze względu na pogarszający się stan techniczny na wielu z nich wprowadzone zostały ograniczenia.

TEKST: RED (PZDW/RDLP Krosno)
ZDJĘCIE: Aleksander Bigaj