Ponad dwustu uczniów z terenu gminy Lesko, wzięło udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. Zajęcia profilaktyczne były prowadzone w placówkach w Lesku, Średniej Wsi, Hoczwi, Bezmiechowej oraz w Manastercu.

W bieżącym roku szkolnym Gmina Lesko przystąpiła do kontynuacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka, którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA). Głównym celem działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat profilaktyki i diagnostyki czerniaka.

Program realizowany był w klasach 7 i 8 klasach szkół podstawowych w Lesku, Średniej Wsi, Hoczwi, Bezmiechowej oraz w Manastercu. Zajęcia edukacyjne prowadzone były przez nauczycieli - na podstawie scenariusza opracowanego przez Akademię Czerniaka, sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Nauczyciele z poszczególnych szkół zaangażowali się w realizację programu i do końca kwietnia 2022 r. objęto nim 235 uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Do końca roku szkolnego planuje się objęciem programem kolejnych 150 uczniów.

- Bez aktywnego wsparcia szkoły, samo środowisko lekarskie nie jest w stanie dotrzeć do setek tysięcy młodych Polek i Polaków. Wyłącznie dzięki zjednoczonym działaniom oraz nieustająco podejmowanym wspólnie wysiłkom, mamy szansę w długofalowej perspektywie zmienić wyniki polskiej onkologii - przekonuje lek. Michał Siwik, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. - Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół za przystąpienie do akcji, a nauczycielom za realizację programu. To właśnie dzięki Państwu wspólnie propagujemy świadomość zagrożeń zachorowania na czerniaka.

Poniżej zamieszczamy kilka niezbędnych informacji merytorycznych i porad praktycznych.
Czerniak, zwany też czerniakiem złośliwym (łac. melanoma malignum) -nowotwór złośliwy najczęściej pojawiający się na skórze, ale mogą wystąpić także w obrębie ust, nosa czy gałki ocznej. W Polsce umieralność na tę chorobę jest o 20 proc. wyższa niż w Europie, przy o 50 proc. mniejszej częstości zachorowań. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest późna wykrywalność oraz brak świadomości na temat profilaktyki czerniaka. Co roku wzrasta również zapadalność na czerniaka wśród dzieci i osób poniżej 20 roku życia. W Polsce czerniaki są nowotworami o największej dynamice wzrostu zachorowań.

W Polsce co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry. W tym około 2500-3000 stanowią zachorowania na czerniaki, ok. 1500 czerniaków jest wykrywanych w stadium zaawansowanym lub rozsianym. Liczba czerniaków podwaja się co 10 lat.

Czerniak skóry może rozwinąć się u każdego. Polacy z powodu jasnej karnacji skóry o tzw. fototypie 1 lub 2, są w dużym stopniu narażeni na czerniaka. Stały i znaczący wzrost (300 proc. w ciągu ostatnich 20 lat) liczby zachorowań potwierdza, iż nasz naród znajduje się w grupie wysokiego ryzyka.

Zagrożenie zachorowaniem na czerniakiem wzrasta u osób:
 -   o jasnej karnacji, rudych lub blond włosach, niebieskich oczach, licznych piegach
 -   dużej liczbie znamion barwnikowych, znamion w miejscach drażnienia
 -   które doznały oparzeń słonecznych, szczególnie w dzieciństwie
 -   słabo tolerujących słońce, opalających się z dużym trudem lub w ogóle
 -   przebywających w pełnym słońcu powyżej godziny dziennie
 -   u których w rodzinie występowały przypadki czerniaka lub innych nowotworów skóry
 -   korzystających z solarium


Więcej informacji na stronie: www.gwiazdanadziei.pl/index.php/znamie-znam-je

TEKST: UMiG LESKO