Od 31 maja 2022 r. Raport o Stanie Gminy Lesko za rok 2021 jest już dostępny dla mieszkańców. Ten ponad 300-stronicowy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat kondycji i funkcjonowania samorządu i gminy w 2021 roku.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Lesko,
Już po raz czwarty, od wyborów samorządowych w 2018 roku, oddaliśmy w Państwa ręce Raport o Stanie Gminy, tym razem za 2021 rok.
Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę jaki był to specyficzny rok, ze względu na  pandemię COVID-19 trwającą w 2021 roku już kolejny, drugi rok. Jednak po analizie przekładanego w Państwa ręce dokumentu przekonacie się, że wynikła sytuacja nie spowolniła ani procesu inwestycyjnego gminy, ani też nie spowodowała stagnacji życia społecznego Miasta i Gminy Lesko. Wszystko to było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej kadry kierowniczej oraz pracowniczej urzędu, jednostek i spółek podległych, za co wyrażam słowa uznania i podziękowania.
W trakcie 2021 roku jednym z najważniejszych strategicznych opracowań była przyjęta XLIII Radzie Miejskiej Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lesko na lata 2021-2030.
Rok 2022 był też rokiem spisu powszechnego przeprowadzanego na terenie kraju co 10 lat, przez który  przeszliśmy bardzo sprawnie dzięki zastosowaniu metod mieszanych.
Należy we wstępie podkreślić, że wielkim osiągnięciem gminnym roku 2021 było zrealizowanie dochodów budżetowych w 112,05 % planu rocznego, a wydatków budżetowych w 89,41% planu rocznego po dokonanych zmianach. Wielokrotnie w trakcie roku sięgaliśmy po pieniądze zewnętrzne których łączna wartość dotacji sięgnęła 9 689 951,67 zł.
Rok 2021 był też kolejnym rokiem inwestycji w modernizację, przebudowy i budowy dróg, chodników, obiektów użyteczności publicznej, z kapitalnym remontem Świątyni Ormiańskiej na czele, w którym zlokalizowane zostały Klub Seniora i Regionalna Izba Pamięci. Szczegółowy wykaz prac podany jest w treści raportu.
Szanowni Mieszkańcy!
Wiele inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych było w trakcie roku wspólnie z mieszkańcami . W tym celu, celu konsultacji społecznych, uruchomiliśmy Mobilny Urząd, który cieszył się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Mocny akcent postawiliśmy również na szeroko pojętą promocję miasta i gminy.
Zapraszam serdecznie do wczytania się w szczegóły raportu, gdyż obrazuje on zarówno ogrom prac dokonanych na rzecz infrastruktury gminy, życia społecznego samych mieszkańców jak też realizację zakładanych przeze celów, działań i zadań, a wszystko to dla dobra i godnego życia nas wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Lesko.

ADAM SNARSKI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY LESKO

Od 31 maja 2022 r. Raport o Stanie Gminy Lesko za rok 2021 jest już dostępny dla mieszkańców. Ten ponad 300-stronicowy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat kondycji i funkcjonowania samorządu i gminy w 2021 roku. Jest to nie tylko podsumowanie działalności Burmistrza ale również całego urzędu, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, instytucji kultury oraz Spółek z udziałem Gminy Lesko. (RAPORT DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ)

Radni gminni już zapoznają się z raportem, a Państwa zachęcamy do lektury. Raport został opublikowany na stronie www.lesko.pl, jest też do wglądu w urzędzie przy ul. Parkowej 1 oraz w Biurze Rady Miejskiej w Lesku w budynku Ratusza.

Radni Rady Miejskiej będą dyskutować na temat raportu na sesji, podczas której podejmowana będzie uchwała dotycząca absolutorium oraz wotum zaufania dla Burmistrza za rok 2021 . W debacie nad raportem o stanie gminy  mieszkańcy będą również mogli zabrać głos. Informacje dotyczące możliwości udziału mieszkańców w sesji oraz możliwości dyskutowania nad raportem będą umieszczone na stronie www.bip.lesko.pl po zwołaniu sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

TEKST: UMiG LESKO
ZDJĘCIE: MIKOŁAJ CZYŻEWSKI