Podkarpacki Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że możliwe są szybsze terminy wyjazdu do sanatoriów. W naszym regionie czas oczekiwania na pobyt to 8 miesięcy.

- W ostatnich latach czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium dla mieszkańców Podkarpacia wynosił około 1,5 roku. Dziś taka kolejka to przeszłość, a skierowania są realizowane po średnio 8 miesiącach od ich dostarczenia do NFZ – informuje Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie. - Warto pomyśleć o wyjeździe już dziś i mieć na uwadze, że nie wiek lecz stan zdrowia pacjenta jest tutaj najważniejszy. Najstarszym mieszkańcem Podkarpacia, który skorzystał z tej formy leczenia był pan Karol, który w dniu wyjazdu miał 101 lat.

10 kroków przed wyjazdem do sanatorium

Krok 1. Skierowanie
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być lekarz rodzinny, lekarz specjalista, bądź lekarz wypisujący pacjenta ze szpitala.

Krok 2. Opis stanu pacjenta
Wystawiając skierowanie, lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest dokładnie opisać stan zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźnie określić stopień samodzielności i samoobsługi oraz wypełnić (zaznaczając odpowiednią rubrykę) odpowiednie pole dotyczące przeciwwskazań do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych.

Krok 3. Kopie dokumentów
Zapytajmy lekarza czy musimy dołączyć do skierowania kopie dokumentów ponieważ jeżeli lekarz na skierowaniu wpisze wyniki badań (morfologii, OB, moczu, EKG, zdjęć RTG itp.) do wypełnionych druków nie należy dodatkowo załączać wyników badań. W przypadku składania wraz ze skierowaniem kart informacyjnych z pobytów szpitalnych należy dołączać kserokopie tychże dokumentów, a nie oryginały.

Krok 4. Dostarczenie skierowania
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu na terenie którego mieszkamy przez lekarza kierującego lub przez pacjenta. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście. Należy to zrobić w terminie 30 dni od dnia wystawienia skierowania.

Krok 5. Rejestracja
Skierowanie, które wpływa do oddziału Funduszu jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (np. brak pieczątki przychodni) Fundusz poprosi lekarza, który wystawił skierowanie o uzupełnienie. Pacjent otrzyma o tym fakcie pisemną informację.

Krok 6. Przekazanie skierowania
Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
Podczas tej oceny, wizyta pacjenta nie jest wymagana. Ocena następuje na podstawie skierowania i zawartych w nim informacji.

Krok 7. Listowne powiadomienie
O zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego lub odmowie pacjent zostaje powiadomiony listownie.

Krok 8. Termin wyjazdu
Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego oczekujmy na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu. Obecnie średni czas oczekiwania znacznie się skrócił i wynosi około 8 miesięcy.

Krok 9. Powiadomienie
O terminie wyjazdu każdy pacjent zostaje powiadomiony listownie na minimum 14 dni przed turnusem.

Krok 10. Etap realizacji
To na jakim etapie jest realizacja skierowania można sprawdzić używając indywidualnego numeru w wyszukiwarce: https://skierowania.nfz.gov.pl/ap-przegl-skier/servlet/skierowania/show_app

TEKST: Mat. Pras. NFZ
ZDJĘCIE: Sanatoria.com