RSC, Illusion i Sex Bomba - będą gwiazdami tegorocznego Country & Rock Festival Lesko 2022. Dla Czytelników Echa Bieszczadów organizatorzy przygotowali trzy podwójne wejściówki na imprezę. Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie.

W tym roku Country & Rock Festival Lesko 2022, będzie odbywał się w dniach 1-2 lipca w leskim amfiteatrze. Na festiwalowej scenie zobaczymy: The Medley, Manson Band, JO & LAZY FELLOW, LIPALI i UNDER COVER. Dodatkowo 1 lipca na scenie zobaczymy RSC i Sex Bombę, a 2 lipca - Illusion.

Organizatorzy dla Czytelników Echa Bieszczadów przygotowali trzy karnety na imprezę - wystarczy odpowiedzieć poprawnie na pytanie: Festiwalowi Country&Rock od lat towarzyszy Międzynarodowy Zlot Motocyklowy. Którą edycję tego zlotu będziemy mieli w tym roku?

Odpowiedzi można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule prosimy wpisać: konkurs - Country&Rock. Zwycięzców wylosujemy spośród osób, które najpóźniej do godz. 23:00 24 czerwca 2022 r. prześlą do redakcji poprawne odpowiedzi. W e-mailu oprócz odpowiedzi, prosimy podać imię i nazwisko oraz numerem telefonu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Echa Bieszczadów - www.echobieszczadow.pl najpóźniej dnia 27 czerwca 2022 roku. Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.Program Country & Rock Festival Lesko 2022
Piątek 1 lipca - amfiteatr w Lesku
- 19:00 – 20:30 The Medley (country – Poznań). Jedyny polski zespół posiadający pełne instrumentarium wykorzystywane w muzyce country.
- 20:30 – 22:00 Manson Band (Southern-rock - Opole). Legenda gatunku, autorskie kompozycje wykonywane od ponad 30 lat.
- 22:00 – 23:30 Sex Bomba (punkrock – Legionowo). Legenda polskiego punkrocka. Na scenie od ponad 35 lat.
- 23:30 - 01:00 RSC (rock progresywny – Rzeszów). Koncert z okazji 40-lecia istnienia zespołu. Giganci art-rocka w oryginalnym składzie.

Sobota 2 lipca - amfiteatr w Lesku
- 18:00 – 19:30 JO & LAZY FELLOW (country, blues &rock’n'roll – Gdynia). Zespół kontynuujący muzyczną tradycję legendarnego Johnnego Casha czy Dolly Parton.
- 19:30 – 21:00 LIPALI (rock alternatywny – Gdańsk). 13 nominacji do Fryderyka, 2 statuetki w kategorii wokalista roku.
- 21:00 – 22:30 UNDER COVER (ROCK COVER BAND – Lesko). Znane covery podane w rockowo-metalowym wydaniu.
- 22:30 – 24:00 Illusion (Rock – Gdańsk). Koncert z okazji 30-lecia istnienia zespołu. Energetyczna petarda, moc, jakość i przekaz.
- 24:00 – 1:30 Colorado Band (american rock - country – Łódź). Koncert z okazji 30-lecia istnienia zespołu.

PROWADZENIE: MARIUSZ ZIELIŃSKI

BILETY - eBilet.pl oraz w dniu koncertu - https://bit.ly/3M93DQ9
PRZEDSPRZEDAŻ: Dla mieszkańców Gminy Lesko bilety ulgowe do nabycia w czasie przedsprzedaży w Bieszczadzkiej Galerii Sztuki Synagoga do 30 czerwca. W dniu koncertów bilety będą już w regularnej cenie.
Szczegóły w wydarzeniu na FB: https://www.facebook.com/events/396451559030162

Wydarzeniu od lat towarzyszy Międzynarodowy Zlot Motocyklowy organizowany przez Pirates oF Roads Krosno
Szczegóły dot. zlotu znajdziecie pod linkiem: https://bit.ly/3soGXn7

Organizatorzy: Bieszczadzki Dom Kultury oraz Miasto i Gmina Lesko

 

Regulamin Konkursu Echa Bieszczadów „Wygraj bilety na Country & Rock Festiwal”

Art.1 Informacje ogólne

1. Przedstawiony regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Echa Bieszczadów „Wygraj bilety na Country & Rock Festival” (zwanego dalej Konkursem). Interpretacja zasad Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

2. Organizatorem Konkursu jest Bieszczadzki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko.

3. Konkurs będzie prowadzony na stronie internetowej miesięcznika Echo Bieszczadów - www.echobieszczadow.pl w okresie od 15.06.2022 roku do 24.06.2022 roku.

4. Konkurs polega na wyłonieniu laureatów na podstawie losowania. Podstawą do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród, będzie poprawna odpowiedź na pytania zadane przez organizatora konkursu, które każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest przesłać najpóźniej do godz. 23:00 dnia 24 czerwca 2022 roku. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone Regulaminem.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. odpowiedź na zadane przez organizatora pytania wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu.

2. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego pełnej akceptacji. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe lub niepełne informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Echa Bieszczadów - www.echobieszczadow.pl

najpóźniej dnia 27 czerwca 2022 roku.

Art. 5 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są trzy dwuosobowe bezpłatne wejściówki na Country & Rock Festiwal Lesko 2022, organizowany przez Bieszczadzki Dom Kultury w dniach 1-2 lipca w Amfiteatrze miejskim.

2. Nie ma możliwości zamiany nagród na inne ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.

3. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

4. Nagrody zostaną wręczone najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku w siedzibie Organizatora.

Art. 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres wskazany w § 1, z dopiskiem Konkurs Echo Bieszczadów „Wygraj bilety na Country & Rock Festiwal” - reklamacja”

2. Każda reklamacja winna zawierać : imię i nazwisko, adres oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona pisemnie lub mailowo niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Organizator podaje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Echa Bieszczadów „Wygraj bilety na Country & Rock Festiwal”

Klauzula informacyjna

 1. Kto wykorzystuje dane (administrator): Bieszczadzki Dom Kultury z siedzibą w Lesku.

 2. Kontakt: ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko, nr tel.: 13 469 66 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Pomoc inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Kim jest inspektor ochrony danych: inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa danych osobowych. Przyjmuje pytania i wnioski związane z wykorzystywaniem danych osobowych oraz zgłoszenia o nieprawidłowościach.

 5. Cel i podstawa prawna wykorzystania danych:

1. Prowadzenie i organizacja konkursu, w tym publikacja danych uczestnika w związku z udziałem w konkursie - Art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Wykonanie zadań archiwalnych, realizowanych w interesie publicznym – czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych - Art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 1. Kto otrzyma dane: 1. dostawcy programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją; 2. dostawcy poczty e-mail; 3. kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej.

 2. Okres przechowywania danych: 10 lat.

 3. Dlaczego tak długo: Okres 10-letni wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 4. Przysługujące prawa:

  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO

  NA CZYM POLEGA

  JAK SKORZYSTAĆ

  Dostępu do danych

  Prawo do uzyskania informacji o tym czy Administrator dysponuje danymi zainteresowanej osoby, jakie są to dane oraz jak są wykorzystywane. Informacje przekazuje się w formie notatki.

  Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

  Sprostowania danych

  Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, aktualizacji nieaktualnych oraz uzupełniania niekompletnych.

  Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

  Usunięcia danych

  Prawo do bycia zapomnianym – żądania, by dane dotyczące zainteresowanej osoby zostały skasowane.

  Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

  Ograniczenia przetwarzania

  Prawo do żądania, by dane nie były więcej wykorzystywane w określonym celu.

  Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

  Sprzeciwu

  Prawo do żądania, by Administrator zaprzestał wykorzystywania danych osoby składającej sprzeciw do celów związanych ze sprawowaniem władzy publicznej, realizacji zadań publicznych lub ochrony swoich uzasadnionych interesów prawnych, z uwagi na szczególną (wyjątkową) sytuację danej osoby.

  1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

  2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe.

  3. Wskaż dokładnie którym celom przetwarzania danych osobowych się sprzeciwiasz.

  4. Uzasadnij swoje stanowisko, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się znajdujesz.

  Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Prawo do zawiadomienia organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa.

  Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 5. Czy podanie danych jest konieczne: podanie danych osobowych jest niezbędne do sprawowania władzy publicznej przez Administratora.

 6. Konsekwencje niepodania danych: brak możliwości uczestniczenia w konkursie.

 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy.

 8. Profilowanie: nie dotyczy.