Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje o utrudnieniach spowodowanych remontami dróg wojewódzkich, które w trakcie wakacji mogą spotkać kierowcy jadący w i przez Bieszczady. Utrudnienia będą m.in. w Polańczyku oraz na trasie Czarna Górna - Lutowiska.

Z informacji jakie Echu Bieszczadów przekazała rzeczniczka PZDW Aldona Gujda wynika, że remonty dróg wojewódzkich zaplanowano w obu bieszczadzkich powiatach. Wiele z nich potrwa do września, a kierowcy jadący w Bieszczady będą się musieli liczyć ze zmianą organizacji ruchu.

1. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+400 do 25+150 odcinek długości ok.750 m.
Wykonawca: Henryk Biłas Firma Usługowo-Handlowa, Budowlano - Transportowa Zawadka. Koszt: 5 319 750,00 zł. Termin zakończenia: 31 października 2022.
Zakres robót budowlanych: zabezpieczenie korpusu drogi, wykonanie liniowego zabezpieczenia podmywanych brzegów potoku górskiego w miejscach bezpośrednio zagrażających konstrukcji drogi wojewódzkiej. Utrudnienia: ruch jednokierunkowy sterowany ręcznie.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 894 w m. Polańczyk w km ok. 11+100 do 14+440 odcinek długości około 3 340 m.
Wykonawca: STRABAG Rzeszów. Koszt: 4 892 643,67 zł. Termin zakończenia: 30 września 2022.
Zakres robót budowlanych to m.in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, odtworzenie jezdni do szer. 6.0m + poszerzenia na łukach poziomych, naprawa przełomów jezdni, oczyszczenie przepustów i rowów,  umocnienie skarp, nawiązanie wysokościowe zjazdów w zakresie pasa drogowego, wykonanie oznakowania poziomego, przestawienie znaków pionowych i barier ochronnych wraz z uzupełnieniem uszkodzonych elementów. Utrudnienia: ruch jednokierunkowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Polana w km ok 36+270 do 39+100 odcinek długości 2 830 m.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku. Koszt: 4 775 396,05 zł. Termin zakończenia: 31 października 2022.
Zakres robót budowlanych to m.in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni do 115kN/oś, poszerzenie nawierzchni do szerokości 5,5m + poszerzenia na łukach poziomych, naprawa przełomów jezdni, poszerzenie korony drogi, wzmocnienie poboczy kruszywem, oczyszczenie przepustów i rowów, przebudowa nawierzchni zjazdów w zakresie pasa drogowego (nawiązanie wysokościowe),  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, przestawienie barier ochronnych wraz z uzupełnieniem,  wycinka drzew i zakrzaczenia kolidującej z prowadzonymi robotami. Utrudnienia: ruch jednokierunkowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną.

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 896 na odcinku Czarna Górna - Lutowiska od km 17+040 do km 26+313 odcinek długości ok. 9 273 m.
Wykonawca: lider - Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku. Koszt:
6 309 739,24 zł. Termin zakończenia jest w trakcie ustaleń.
Zakres robót budowlanych to m.in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni do 115kN/oś, lokalne poszerzenie nawierzchni do szerokości 5,5 m + poszerzenia na łukach poziomych, przebudowa zatok autobusowych, naprawa przełomów jezdni, przebudowa odcinków chodnika w zakresie niezbędnym, regulacja wysokościowa kratek ściekowych i studni rewizyjnych, oczyszczenie przepustów i rowów, przebudowa nawierzchni zjazdów w zakresie pasa drogowego (nawiązanie wysokościowe), wykonanie oznakowania poziomego, przestawienie barier ochronnych wraz z uzupełnieniem, wycinka drzew i zakrzaczenia kolidującej z prowadzonymi robotami. Utrudnienia: ruch jednokierunkowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną.

5. Przebudowa drogi woj. nr 897 na odcinku Majdan - Cisna w km ok. 65-220 do 67+220 odcinek długości 2 000 m
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku. Koszt: 2 475 627,77 zł. Termin zakończenia: 30 września 2022.
Zakres robót budowlanych: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni do 115kN/oś, poszerzenie nawierzchni do szerokości 5,5m + poszerzenia na łukach poziomych naprawa przełomów jezdni, remont chodnika, oczyszczenie przepustów i rowów, przebudowa nawierzchni zjazdów w zakresie pasa drogowego (nawiązanie wysokościowe), wykonanie oznakowania poziomego i przestawienie znaków pionowych, przestawienie barier ochronnych wraz z uzupełnieniem uszkodzonych elementów. Utrudnienia: ruch jednokierunkowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną.

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Cisna - Dołżyca m ok 67+350 do 69+910 odcinek długości 2 560 m
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku. Koszt: 3 580 899,92 zł. Termin zakończenia: 30 września 2022.
Zakres robót budowlanych: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, odtworzenie nawierzchni jezdni do szerokości 5,5 m + poszerzenia na łukach poziomych; naprawa przełomów jezdni, oczyszczenie przepustów i rowów, nawiązanie wysokościowe zjazdów w zakresie pasa drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i przestawienie znaków pionowych, przestawienie barier ochronnych wraz z uzupełnieniem uszkodzonych elementów. Utrudnienia: ruch jednokierunkowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną.

7. Przebudowa przepustu - budowa mostu obiekt nr 9 w m. Polańczyk (km ok 10+930) - ostatni etap inwestycji realizowanej pn.: Przebudowa/rozbudowa DW894 na odcinku Hoczew – Polańczyk
Wykonawca: Konsorcjum firm: lider - Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, partnerzy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych, Remost. Termin zakończenia: 30 listopada 2022.

8. Przebudowa/rozbudowa DW895 na odcinku Solina-Myczków od km 10+086 do km 16+222 odcinek długości 6 136 m
Wykonawca: BUDIMEX S.A. Koszt: 54 400 000,00 zł. Termin zakończenia: październik 2022.
Zakres robót budowlanych: poszerzenie jezdni do 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m), wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, rozbudowie istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także most na rzece San oraz zatoka autobusowa, powstaną chodniki, wykonane zostanie odwodnienie drogi oraz oświetlenie uliczne. Utrudnienia: ruch jednokierunkowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną.

9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna od ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz zabezpieczeniem osuwiska w m. Wołkowyja odcinek długości ok. 610 m.
Wykonawca: BUDIMEX S.A. Koszt: 10 902 601,10 zł. Termin zakończenia: 7 października 2022.
Utrudnienia: ruch jednokierunkowy z sygnalizacją świetlną.

10. Remont mostu przez pot. Czarny w m. Wydrne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Hoczew - Czarna w km 41+540
Wykonawca: BRIDGE Jasło. Koszt: 1 273 911,00 zł. Termin zakończenia: 21 października 2022
Utrudnienia: aktualnie opracowywana jest tymczasowa organizacja ruchu.

11. Remont mostu przez potok bez nazwy w m. Zahoczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Cisna w km 12+723
Wykonawca: BRIDGE Jasło. Koszt: 713 400,00 zł. Termin zakończenia: 30 września 2022
Utrudnienia: aktualnie opracowywana jest tymczasowa organizacja ruchu.

12. Remont mostu przez rz. Solinka w m. Bukowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Hoczew - Czarna w km 28+611
Wykonawca: MG Infrastruktura Marian Wołczyk Rzeszów. Koszt: 2 167 014,00 zł. Termin zakończenia: 3 listopada 2022.
Utrudnienia: aktualnie opracowywana jest tymczasowa organizacja ruchu.

UWAGA: Podane terminy oraz ostateczne koszty poszczególnych inwestycji mogą ulec zmianie, ze względu na aktualną sytuację gospodarczą w kraju (np. dostępność i koszt materiałów).

TEKST: P.B.
ZDJĘCIE: Mira Zalewska