Komenda Powiatowa Policji w Lesku informuje, że pod koniec września w Lesku oraz w Polańczyku odbędą się ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Solina 2022”. Służby mundurowe będą szkolić się w reakcjach m.in. na sytuacje kryzysowe czy incydenty o charakterze terrorystycznym.

Głównym celem ćwiczeń, które odbędą się w dniach 26-27 września, jest doskonalenie procedur sprawnego współdziałania służb na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych na jeziorze Solińskim oraz terenach przywodnych.

- W trakcie ćwiczeń funkcjonariusze Policji przy współpracy z innymi służbami i instytucjami będą szkolić się z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe mogące wystąpić na terenie powiatu leskiego – informuje Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lesku. - Scenariusz ćwiczeń obejmie m.in. reakcję na zdarzenie masowe, akcję poszukiwawczo - ratowniczą na wodzie oraz incydenty o charakterze terrorystycznym, aktywny strzelec w szkole, jak i również incydent o charakterze terrorystycznym na wodzie - uprowadzenie statku pasażerskiego.

W pierwszym dniu (poniedziałek 26 września) około godz. 11 na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku odbędą się ćwiczenia według scenariusza „zdarzenie o charakterze terrorystycznym”. Drugiego dnia (wtorek) podobne ćwiczenia odbywać się będą w miejscowości Solina. Do udziału w ćwiczeniach zaangażowanych jest wiele służb, m.in.: Policja w tym CBŚP, Główny Inspektorat Służby Więziennej, Straż Pożarna, GOPR, WOPR, STORAT, Straż Rybacka, Straż Leśna, służby ratownicze i medyczne, powiatowe i gminne zespoły zarządzania kryzysowego oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

W związku z powyższym w tych dniach przez służby biorące udział w ćwiczeniach będą wykorzystywane środki pozoracji pola walki (strzały z amunicji ćwiczebnej oraz użycie granatów hukowych).

W związku z powyższym KPP Lesko informuje, że sygnały alarmowe użyte we wskazanych miejscach 26 i 27 września będą miały charakter ćwiczebny.

TEKST I ZDJĘCIE: red (KPP Lesko)