Od połowy października chętna młodzież Z klas VII i VIII wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Lesko, uczestniczy w realizacji projektu opracowanego przez Stowarzyszenie Przestrzenie Wyobraźni w Lesku pt. „Kantor Witkacy Warhol - tradycja i nowoczesność oczami młodzieży leskiej”.

Ideą projektu jest przybliżenie życia i twórczości tych wybitnych na skalę światową twórców, których rodowody sięgają Karpat, a więc miejsca w którym urodzili się i mieszkają młodzi uczestnicy projektu.

Wystosowując zaproszenia na ręce dyrektorów szkół, sugerowaliśmy udział w projekcie uczniów posiadających wrażliwość i wyobraźnię plastyczną jak też teatralną. I tak się właśnie stało. Dwudziestoosobowa grupa młodzieży ze szkół w Lesku, Jankowcach, Manasterecu, Średniej Wsi i Bezmiechowej Górnej, od pierwszego spotkania a później i pierwszych wyjazdów do Muzeum Kantora do Wielopola Skrzyńskiego i do Rzeszowa oraz do Muzeum Andy Warhola w Medzilaborcach na Słowacji, nastawiona była bardzo pozytywnie i chłonęła każdą przekazywaną im wiedzę i umiejętność. W bardzo ciekawy sposób otwierała się też na pomysły i propozycje artystyczne kierowane do nich przez osoby prowadzące warsztaty: kantorowskie - Monikę Adamiec i Monikę Mikrut oraz warholowskie - Grażynę Kaznowską. W trakcie wspólnego działania z godziny na godzinę, czy ze spotkania na spotkanie, obserwowaliśmy wzajemne otwieranie się zarówno na twórczość poznawanych artystów, na samych siebie, jak i na wzajemną akceptację i pomysłowość. Miłym akcentem warsztatów po powrocie ze zwiedzania Muzeum Andy Warhola były odwiedziny młodzieży w Bieszczadzkim Domu Kultury przez burmistrza Leska Adama Snarskiego.

To dopiero początek wspólnych kreacji plastyczno - teatralnych i parateatralnych. Po zimowych feriach uczestnicy projektu wyjadą na dwudniowe warsztaty do Zakopanego, w trakcie których oprócz pracy nad działaniem scenicznym, obejrzą spektakl w Teatrze Witkacego, a potem będą już w Lesku pracować plastycznie i teatralnie nad pokazem pt. „Warhol, Witkacy, Kantor - On tu był”, którego finał planowany jest na połowę marca, na który już dziś, mieszkańców miasta i gminy, wstępnie zapraszamy.
Miło jest obserwować jak młodzi ludzie rozwijają swoją kreatywność w działaniu oraz poznają dzieła mistrzów sztuki przez duże „S”, o których niestety wcześniej nie słyszeli. A przecież mistrzowie Ci wywodzą się z naszej wspólnej kultury karpackiej i wyrośli z jej dziedzictwa oraz tradycji regionalnych.

 

TEKST I ZDJĘCIA: GRAŻYNA KAZNOWSKA