Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak też jest z tytułowym projektem skierowanym do seniorów, który realizował Klub Sportowy Sanovia Lesko. W ramach działań projektowych odbywały się zajęcia szachowe, taneczne, nordic walking, fitness w plenerze i na basenie.

Projekt trwał siedem miesięcy - od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 r. Jego największą atrakcją były ciekawe wycieczki tematyczne. Zwiedziliśmy zabytki Przemyśla, Foresterium w Zagórzu, Skansen oraz Muzeum Historyczne w Sanoku, w którym obejrzeliśmy wystawę prac mistrza Beksińskiego, cenne ikony oraz zabytkowe militaria, w tym armatę z zamku leskiego. Poza tym zwiedziliśmy Ogród Biblijny i Mini Zoo w Myczkowcach, Duklę, Komańczę, Krasiczyn, Solinę, Cisną z przejazdem kolejką leśną włącznie. Wszędzie towarzyszyli nam przewodnicy, którzy odkrywali przed nami historię i atrakcje poszczególnych miejsc.

W ramach projektu odbyły się też zajęcia ruchowo-sportowe, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów. Zwieńczeniem warsztatów szachowych był Turniej Szachowy, w którym brali udział uczestnicy projektu. Najlepsi zdobyli puchary a wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.

W części integracyjno-rozrywkowej odbyło się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, kilka spotkań taneczno-muzycznych w bardzo gościnnym Bieszczadniku. Grupa bardzo zżyła się, zawiązały się trwałe przyjaźnie. Wspólnie spędzony czas był dla wszystkich uczestników bardzo owocny. Jesteśmy bardzo wdzięczni Zbigniewowi Paszkowskiemu - koordynatorowi projektu, za podjęcie tego działania skierowanego do seniorów, ogromne zaangażowanie, przemiłą atmosferę i poświęcony czas.

Dziękujemy też instruktorom: Danusi Żytka, Adriannie Prorok, Danielowi Kopczyk oraz dyrektor BDK Agnieszce Nanaszko i dyrektor Biblioteki Marii Petka-Fundanicz za udostępnienie sal na zajęcia taneczne i warsztaty szachowe. Dziękujemy też Starostwu Powiatowemu w Lesku za pomoc w organizacji i udostępnienie sali konferencyjnej na przeprowadzenie Turnieju Szachowego 60+.


Projekt „Aktywni Seniorzy są też w Bieszczadach” był dofinansowany z Funduszu Wieloletniego Programu  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. Mamy nadzieję, że uda się w przyszłości pozyskać fundusze na kontynuację tego typu działań dla jakże ważnej grupy społecznej, którą są seniorzy.

TEKST I ZDJĘCIE: Bożena Czuryk