Urząd Miasta i Gminy Lesko rozpoczął dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach. Urzędnicy zadzwonią do każdego mieszkańca, który jest uprawniony do dodatku węglowego i złożył w tej sprawie wniosek do urzędu. Sprawdź jak będzie wydawany węgiel.

W listopadzie weszły w życie przepisy, na mocy których gminy będą sprzedawały gospodarstwom domowym węgiel po preferencyjnej cenie nie większej niż 2000 zł. Dystrybucją węgla po preferencyjnych cenach zajęła się również Gmina Lesko. W pierwszej dostawie do mieszkańców gminy trafi węgiel z Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła-Orzech. W sezonie grzewczym 2022-2023, w naszej gminie gospodarstwo domowe może kupić na preferencyjnych warunkach 1,5 tony węgla.

Poniżej przedstawiamy zasady dystrybucji opublikowane przez UMiG Lesko:

Urzędnicy zapewniają, że zadzwonią do każdej osoby, która złożyła wniosek, w związku z tym nie należy dzwonić osobiście do urzędu. Mieszkańcy będą informowane zgodnie z kolejnością złożenia wniosku, uwzględniając ilość węgla będącego w dyspozycji Gminy Lesko.

Po telefonicznym otrzymaniu informacji należy:

A) Zapłacić za wskazany sortyment w ciągu 3 dni od otrzymania informacji;
Dane do przelewu - konto bankowe Gminy Lesko:
Bank Gospodarstwa Krajowego - 81 1130 1105 0005 2072 7320 0003 - w tytule przelewu wpisz „orzech lub ekogroszek x ilość ton (zgodnie z wnioskiem), imię, nazwisko, adres”
Cena za 1 000,00 kg - 1 650,00 zł;
Cena za 1 500,00 kg - 2 475,00 zł (na ten rok przysługuje max. 1,5 tony).
Zapłaty można dokonać w następujący sposób: przelewem na ww. rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lesko lub gotówką w dowolnie wybranym przez siebie banku

B) Odebrać fakturę;
W terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpłaty za zakup węgla, należy zgłościć się po odbiór faktury do Wydziału Finansów w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko II piętro;
Po pojawieniu się wpłaty na koncie Gminy zostanie wystawiona faktura, a informacja o zapłacie i uprawnieniu do odbioru węgla trafu do Kwalifikowanego Dostawcy Węgla w Uhercach Mineralnych (KDW).
W składzie oprócz faktury należy pokazać dowód osobisty, a jeśli uprawniony mieszkaniec nie będzie odbierał węgla osobiście, musi wypełnić upoważnienie, które będzie wydawane wraz z fakturą;

C) Oczekuj na kontakt od KDW Uherce Mineralne, by ustalić termin odbioru;

D) Odbierz węgiel osobiście lub zamów transport zakupionego węgla do siebie do domu. Koszt transportu ponosi odbierający węgiel. Po odebraniu lub dostarczeniu węgla podpisz dokument WZ, a Twoje zamówienie złożone w Gminie uznane zostanie za zrealizowane.

ZASADY ODBIORU WĘGLA Z KDW UHERCE MINERALNE ZAKUPIONEGO W GMINIE LESKO

1. KDW poinformuje Cię telefonicznie o możliwych terminach i sposobie odbioru towaru, gdy towar zostanie dostarczony do składu, a Twoje dane zostaną przekazane przez urząd. Uzgodnisz sposób i termin odbioru lub dostawy towaru. Czekaj na telefon.
2. Węgiel wydawany jest po weryfikacji danych klienta (na podstawie dowodu osobistego oraz oryginału faktury zakupu).
3. Węgiel ładowany jest mechanicznie przez pracownika KDW.
4. W przypadku usługi transportu przez KDW konieczne jest okazanie faktury zakupu przy odbiorze towaru. Towar dostarczany jest pod adres wskazany we wniosku złożonym w urzędzie.
5. W przypadku usługi transportu przez inne podmioty bez obecności kupującego muszą one posiadać do okazania oryginał faktury zakupu oraz upoważnienie do wydania towaru.

PAMIĘTAJ!
Warunkiem wydania towaru jest weryfikacja odbiorcy za pomocą faktury zakupu oraz dowodu osobistego lub upoważnienia, dlatego przedstaw pracownikowi KDW oryginał faktury otrzymany w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko.

TEKST: UMiG LESKO