Jeśli niedawno leczyłeś się u lekarza specjalisty, może zadzwonić do Ciebie ankieter w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Badanie jest anonimowe, a ankieter zada kilka pytań. Dzięki badaniu ankietowemu NFZ chce sprawdzić, jak pacjenci oceniają jakość opieki w trakcie leczenia.

Ankieterzy zapytają o:
    • sprawność w zapisaniu pacjentów na wizytę
    • zachowanie i postawy pracowników rejestracji
    • zaangażowanie lekarza
    • stopień zrozumiałości informacji przekazywanych pacjentowi
    • prawdopodobieństwo polecenia placówki w przyszłości.
Każdy z tych obszarów możesz ocenić w skali od 0 do 10.

NFZ chce poznać opinie pacjentów
Dzięki badaniu NFZ chce sprawdzić, jak pacjenci oceniają jakość opieki w placówkach, w których się leczą, ponieważ to ważny element strategii rozwoju NFZ.
- Monitorujemy jakość i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego tak ważna jest dla nas opinia pacjentów na temat warunków udzielania świadczeń w placówkach leczniczych. Dzięki ankiecie chcemy poznać zdanie pacjentów o funkcjonowaniu placówek, w których się leczą i wskazać te obszary, które wymagają poprawy. Zachęcam do podzielenia się swoją opinią. Każdy głos jest dla nas bardzo ważny - podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ankieterzy mogą zadzwonić do Ciebie od poniedziałku do soboty, w godzinach 8.00-18.00.
To już kolejne badanie ankietowe NFZ. Poprzednie dotyczyły leczenia szpitalnego i porad w POZ.

WAŻNE:
Nie badamy przebiegu leczenia i kwestii medycznych oraz terapeutycznych. Sprawdzamy natomiast jakość i sprawność obsługi pacjentów w poradniach specjalistycznych.

Jakimi danymi dysponują ankieterzy?
Ankieta jest anonimowa. Ankieterzy znają:
    • numer telefonu
    • płeć pacjenta
    • placówkę, w której pacjent się leczył
    • datę skreślenia pacjenta z harmonogramu przyjęć, prowadzonego przez tę placówkę.
Ankieterzy nie znają Twojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. Nie dysponują też informacjami wrażliwymi, np. z których świadczeń medycznych korzystałeś.

Informacje, których nie powinieneś podawać
W trakcie rozmowy nie podawaj żadnych informacji o sobie, zwłaszcza danych osobowych, czy informacji o świadczeniu, z którego korzystałeś. To kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa.
Ankieterzy zadadzą tylko pięć pytań, zawsze uprzedzą, że dzwonią w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie potrzebują innych danych, niż te, do których otrzymali dostęp.

Masz wątpliwości? Zadzwoń na infolinię NFZ
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, które dotyczą tożsamości ankieterów i samego badania, skontaktuj się z infolinią NFZ. Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 190 590. Infolinia pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Gdy ankieter poprosi Cię o ocenę świadczenia, które nie miało miejsca, koniecznie poinformuj o tym NFZ. Taka sytuacja może wynikać z pomyłki w numerze telefonu. Zakończ rozmowę i zadzwoń na infolinię NFZ zawsze, gdy zachowanie ankieterów wzbudzi Twoje wątpliwości.

TEKST: mat.pras. NFZ