(fot. SOSW Lesko)

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lesku przypomina, że rozpoczął rekrutację do szkół oraz przedszkola. - Młodzież i dzieci znajdą u nas fachową opiekę oraz nabędą umiejętności, które pozwolą im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości znaleźć pracę zawodową – zapewnia Monika Kruk, dyrektor Ośrodka.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lesku, to jedyna na terenie powiatu leskiego publiczna, specjalistyczna, placówka edukacyjna, w której kształci i wychowuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

- Głównym celem placówki jest wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym z poczuciem niezależności i wpływu na własne losy, na miarę ich indywidualnych predyspozycji i możliwości – wyjaśnia Monika Kruk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesku.

Jak dodaje dyrektor, struktura szkół funkcjonujących w placówce, pozwala na kontynuowanie przez ucznia nauki na kolejnych poziomach kształcenia, co pozytywnie wpływa na zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa i stabilizacji. Dodatkowo metody i formy pracy są dostosowanie do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Na każdym poziomie kształcenia praca z uczniem opiera się na Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.W roku szkolnym 2021/2022 prowadzone są następujące formy kształcenia i szkoły: Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Punkt konsultacyjny dla dzieci i rodziców, Przedszkole specjalne, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz internat.„Drodzy Rodzice,
Edukacja i terapia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lesku stwarza każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie Ośrodka nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.

Naszym uczniom oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju uczniów takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, logoterapia, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, dogoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie metodą Halwick, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu alternatywnej komunikacji.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy, do ukończenia 24-ego roku życia, bez stresu związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowego środowiska i adaptacją do nowego zespołu klasowego.

Kadra pedagogiczna zatrudniona w Ośrodku, to specjaliści z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi.
W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzięki ich umiejętnościom pedagogicznym uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.

W okresie trwania pandemii COVID-19 nasi uczniowie mają możliwość kształcenia realizowanego w formie stacjonarnej lub zdalnej, z wykorzystaniem form komunikacji na odległość. Placówka wykorzystuje zasoby platformy edukacyjnej, zapobiegając wykluczeniu edukacyjnemu uczniów.

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad wyborem najlepszej ścieżki kształcenia dla swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy do naszej siedziby, jesteśmy gotowi z Państwem porozmawiać i określić ścieżkę kształcenia dziecka.

Monika Kruk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesku.”


KONTAKT
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Smolki 4
38 – 600 Lesko
tel. 13 469 64 23
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sosw-lesko.edupage.orgOferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku dostępna jest na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz na stronie Powiatu Leskiego i Facebooku Powiatu Leskiego.

TEKST: oprac. P.B.