Technik informatyki, hotelarstwa, architektury krajobrazu, energetyki odnawialnej czy żywienia i usług gastronomicznych – Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku ogłasza nabór do klas pierwszych. Szkoła oferuje też warsztaty, doradztwo zawodowe i zagraniczne staże.

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych. W tym roku uczniowie klas ósmych, mogą wybierać spośród kilku atrakcyjnych kierunków.

ZSTiA w Lesku oferuje naukę w:

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
- specjalność aranżacja przestrzeni – specjalizacja aranżacja wnętrz,
- specjalność techniki graficzne – specjalizacja projektowanie graficzne,
- aranżacja wnętrz to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Aranżacja przestrzeni.

Technik Architektury Krajobrazu
Technik Ekonomista
Technik Informatyk
Technik Hotelarstwa
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
Branżowa Szkoła I Stopnia (praktyki u pracodawców - zawody różne)
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (praktyki w warsztatach szkolnych)

Tylko w ZSTiA!
- staże zawodowe w kraju i za granicą (Irlandia),
- możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych na kursach w ramach realizowanych projektów unijnych tj.:
- Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D
- Tworzenie witryn internetowych
- Projektowanie grafiki komputerowych
- Prowadzenie obsługi biura
- Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
- Serwis napojów mieszanych i alkoholi
- Montowanie stolarki budowlanej
- Doradztwo zawodowe
- Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne
- Animacja czasu wolnego
- Warsztaty kulinarneJak gwarantuje dyrekcja i grono pedagogiczne - pracownie do nauki przedmiotów zawodowych są bardzo dobrze wyposażone.
Zapraszamy absolwentów klas ósmych!

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
Więcej - TUTAJ

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych powstał w 2012 roku. Bazuje na tradycjach wiedzy przekazywanej już od 1956 roku uczniom oraz absolwentom Zespołu Szkół Drzewnych i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych oraz Niepublicznego Liceum Plastycznego TALENS  w Lesku, które mieściły się w tych samych co obecna szkoła – budynkach.

 TEKST: ZSTiA Lesko