Urząd Miasta i Gminy Lesko zdecydował się po raz drugi wziąć udział w konkursie „Przyjazny Urząd” i sprawdzić jak gminny aparat administracyjny działa w praktyce dla mieszkańców. Urzędnicy zostali poddani ocenie, która wykazała, że urząd zasługuje na certyfikat Przyjazny Urząd 2021 oraz na wyróżnienie za „Wzorową Jakość”.

Kontrolę pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko przeprowadzili specjaliści z Quality Institute w Katowicach, dawniej Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości. Spółka audytorsko-doradcza od lat specjalizuje się w działalności konsultingowej na rzecz instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i prywatnych przedsiębiorstw. Jak czytamy na stronie internetowej Instytutu - „W gronie dotychczasowych Laureatów Konkursu warto wymienić m.in. Lubuski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie czy Urząd Miasta i Gminy Lesko czy Izbę Celną w Gdyni.”

Wyniki prac Kapituły Konkursu ogłoszono pod koniec czerwca w Katowicach. Kapituła swoje doroczne wyróżnienia przyznała najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym urzędom w Polsce. Uhonorowano m.in. urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie oraz inne instytucje sektora administracji rządowej i samorządowej. Gratulacje z rąk Prezesa Zarządu Quality Institute, Piotra Celeja odebrali prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, wojewodowie oraz przedstawiciele korpusu służby cywilnej.

ZDJĘCIE: UMiG Lesko - Nagrodę z rak Piotra Celeja, Prezesa Zarządu Quality Institute odebrał Adam Snarski, burmistrz Leska oraz Dawid Lipka, kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

- Procedura jest kosztowna i niezwykle długa, składająca się z kilku etapów weryfikacji. Lecz dzięki temu, wiemy co poprawić w naszym działaniu, ale wiemy też, że nasz urząd nie ma się czego wstydzić na tle innych instytucji publicznych w Polsce – wyjaśnia Adam Snarski, burmistrz Leska.

Konkurs „Przyjazny Urząd” to tzw. „konkurs jakości” – proces certyfikacji, który ocenia i promuje jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego, cechujące się wysoką jakością obsługi klienta (interesanta), profesjonalizmem, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy.

Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu.
Jak zaznaczają organizatorzy, ideą projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników Konkursu, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia. Kapituła Konkursu przekazuje urzędom swoje rekomendacje i zalecenia, które mają przyczyniać się do poprawiania jakości obsługi interesanta.

TEKST: UMiG Lesko