(ZDJĘCIE: arch. EB - Trwa remont mostu w Huzelach)

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przypomina, że w regionie trwają wakacyjne remonty dróg. Utrudnienia spotkacie m.in. w Bieszczadach i na Roztoczu.

- Jako Zarząd Województwa Podkarpackiego uważamy, że dalszy rozwój Podkarpacia w bardzo dużej mierze zależy od dobrych połączeń drogowych. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy naszego regionu mogli szybko, bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się między naszymi miastami i mniejszymi miejscowościami - mówi marszałek Władysław Ortyl. - Dlatego ruszyliśmy z nowymi inwestycjami, które mają usprawnić ruch na drogach wojewódzkich. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy taki remont wiąże się z utrudnieniami w ruchu, ale z całą pewnością jest to jedyna metoda, abyśmy wszyscy mogli jeździć po odnowionych i bezpiecznych drogach.

Otwieramy się szerzej na Roztocze
Jedną z ważniejszych drogowych inwestycji w regionie jest trwająca przebudowa drogi wojewódzkiej 867 pomiędzy Lubaczowem a Basznią Dolną. W ramach modernizacji droga zostanie poszerzona do szerokości 6 metrów, oprócz tego powstaną nowe chodniki, a istniejące zostaną przebudowane. Wybudowane zostaną też nowe ścieżki rowerowe, a także zjazdy, zatoczki autobusowe oraz oświetlenie. W ramach zadania zaprojektowano aż 16 skrzyżowań z drogami publicznymi. Koszt inwestycji to prawie 14,7 mln zł. Dzięki tej inwestycji zwiększy się dostępność komunikacyjna między przejściami granicznymi w Budomierzu i Hrebennem oraz usprawni się ruch pomiędzy województwami podkarpackim i lubelskim. Inwestorem jest Województwo Podkarpackie, w imieniu którego zadania drogowe nadzoruje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Partnerem projektu po stronie ukraińskiej jest Departament Zarządzania Drogami Lwowskiej Administracji Obwodowej. Inwestycja jest współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, w którym liderem jest PBI Infrastruktura z Kraśnika a partnerem PBI WMB z Sandomierza.

Ruszyły też prace remontowe na drodze wojewódzkiej 865 Jarosław - Bełżec na sześciokilometrowym odcinku od Zapałowa do Oleszyc. Modernizacja drogi polega głównie na wzmocnieniu konstrukcji i poszerzeniu jezdni oraz rozbudowie istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi i publicznymi. Finalnie przebudowane zostaną również pobocza, zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy. W wyniku modernizacji zostaną podniesione parametry techniczne drogi do klasy G. Inwestycja będzie kosztować 23 mln zł, z czego część pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Droga ma być gotowa do końca października br. Remont prowadzi konsorcjum firm z liderem „PBI Infrastruktura” i partnerem „PBI WMB”.

Trasa nad Solinę
68 milionów złotych – tyle w sumie będzie kosztować kolejna inwestycja drogowa w naszym województwie. Mowa o modernizowanej już drodze wojewódzkiej 894 Hoczew-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk. To jedna z najczęściej użytkowanych przez turystów bieszczadzkich tras. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z RPO WP na lata 2014-2020. Ponad 58 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich, a 10 mln zł z budżetu województwa. Długość realizowanego odcinka wynosi łącznie blisko 11 km. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi wraz z mostami i przepustami na potokach górskich, a także skrzyżowaniami i budową ronda w Myczkowie. Zostaną też umocnione skarpy, przebudowane chodniki, zatoki autobusowe i pobocza, wybudowane zostaną także zjazdy indywidualne i publiczne. Pierwsi podróżujący pojadą nową drogą już pod koniec października br. Liderem wykonywanych robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, a partnerem Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych.

Wspólnie z Lasami Państwowymi
Trwa modernizacja mostu przez rzekę San w ciągu drogi wojewódzkiej 893 Lesko - Cisna w miejscowości Huzele. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Nadleśnictwem Lesko, na terenie którego znajduje się obiekt. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu oraz wydłuży czas jego bezpiecznej eksploatacji. Zadanie jest kontynuacją ubiegłorocznego remontu, w ramach którego zostały wymienione wszystkie kable sprężające w dźwigarach, co pozwoliło na przywrócenie nośności 30 ton. Wartość zadania to 3,8 mln złotych, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych wynosi 100 tys. zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do października br.

Kolejnym modernizowanym w regionie obiektem jest most przez potok Żukra, w miejscowości Jabłonki, w ciągu drogi wojewódzkiej 893 Lesko – Cisna. W ramach tej inwestycji wykonane są naprawy powierzchniowe poszczególnych elementów mostu oraz montowane nowe elementy wyposażenia. Koszt zadania wyniesie 822 tys. zł, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Baligród to 100 tys. zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST. Termin zakończenia inwestycji to październik br.

Również w Jabłonkach, na drodze wojewódzkiej 893 już niebawem ruszy budowa kolejnego mostu współfinansowana przez Lasy Państwowe. Obiekt będzie miał parametry dostosowane do obowiązujących przepisów oraz nośność odpowiadającą klasie „I” - obecnie najwyższej dopuszczonej na drogach publicznych, ponadto wyposażony będzie we wszystkie wymagane elementy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych dotychczas udało się odnowić 27 tego typu obiektów w Bieszczadach.

Nie tylko Roztocze i Bieszczady
Trwają roboty budowlane na drodze wojewódzkiej 835 pomiędzy Przeworskiem a Urzejowicami. W ramach tej inwestycji powstanie również nowy odcinek drogi prowadzący z Przeworska do miejscowości Gwizdaj. Efektem inwestycji będzie usprawnienie połączenia między sąsiednimi powiatami - rzeszowskim i biłgorajskim oraz zmniejszenie natężenia ruchu w Przeworsku. Inwestorem projektu jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą konsorcjum firm: PBI Infrastruktura (Lider) oraz PBI WMB (Partner). Całkowita wartość projektu to 38,5 mln zł. Wartość dofinansowania z RPO WP to niemal 33 mln zł. Termin realizacji zadania zaplanowano na koniec kwietnia 2023 roku.

Modernizacja siedmiokilometrowego odcinka drogi z Pielgrzymki do Nowego Żmigrodu na drodze wojewódzkiej nr 993, to kolejna ważna inwestycja drogowa samorządu województwa. Wraz z modernizowaną drogą remontowane są skrzyżowania, pobocza, zjazdy, chodniki, przystanki i zatoki autobusowe. Wykonawcą prac jest firma STRABAG z siedzibą w Pruszkowie. Koszt robót budowlanych wyniesie w sumie ponad 9,6 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 6 mln euro, z czego w ramach montażu finansowego po stronie polskiej, ponad 3,2 mln euro pochodzi z EFRR, a ponad 573 tys. euro z budżetu Województwa Podkarpackiego. Po stronie słowackiej, na montaż finansowy składają się środki w wysokości niemal 2 mln euro z EFRR, ponad 234 tys. euro z budżetu państwa oraz 117 tys. euro z budżetu Kraju Preszowskiego.

TEKST: UMWP