W Lesku uroczyście otwarto nowo powstały Klub Seniora oraz Regionalną Izbę Pamięci, które znajdują się w nowo odrestaurowanej dawnej świątyni ormiańskiej przy leskich plantach.


Oficjalne otwarcie Klubu Seniora oraz Regionalnej Izby Pamięci odbyło się 26 lipca. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Anna Schmidt - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Adam Snarski - Burmistrz Miasta i Gminy Lesko oraz Aleksandra Pelc i Bronisław Drożdżyński – przedstawiciele leskich seniorów.

Posłanka Anna Schmidt podkreślała, że wizyta w gminie Lesko była wyjątkowa. Zwracała uwagę na wspaniale odrestaurowany budynek byłej świątyni ormiańskiej i gratulowała władzom gminy pomysłu na nowe życie dla tego wyjątkowego miejsca i skutecznej aktywizacji leskich seniorów.

Burmistrz w swoim wystąpieniu dziękował wszystkim osobom zaangażowanym w projekt i mówił, że otwarcie tego znaczącego dla kultury miejsca, przyczyni się do wzbogacenia oferty zarówno turystycznej, jak i kulturalnej Gminy Lesko.Wyrazy uznania za realizację inwestycji w imieniu burmistrza Sanoka przekazał też Sekretarz Miasta Sanoka Bogdan Struś, doceniając równocześnie pracę i zaangażowanie koordynatorki projektu Agaty Kurkowskiej.
Podczas spotkania przedstawiona została historia obiektu, a także zakres wykonanych prac. Goście zwiedzili też wystawę eksponatów zgromadzonych w Regionalnej Izbie Pamięci.W uroczystości udział wzięli również Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Sekretarz Miasta Sanok Bogdan Struś, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Łukasz Woźniczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku Dariusz Kotyła wraz z przedstawicielami Rady, jak również członkowie Klubu Seniora, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lesko oraz zaproszeni miłośnicy Leska.

Aktywni seniorzy
Na co dzień lescy seniorzy mogą przyjść do Klubu, porozmawiać przy kawie, poczytać prasę czy zagrać w gry planszowe. Mogą również posłuchać muzyki, pośpiewać - jak również nauczyć się obsługi komputera czy korzystania z Internetu. Uczestnicy projektu biorą też udział w zbieraniu eksponatów do Regionalnej Izby Pamięci, utworzonej w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja MOF Sanok-Lesko”.


Pierwsze zajęcia zostały zorganizowane w czerwcu, a seniorzy uczestniczyli w wyjeździe do Sanoka na spektakl pt. „Klimalterium” oraz w zajęciach „Spotkania z przeszłością” - w czasie, których mieli możliwość posłuchania ciekawych opowieści historyka, który opowiedział grupie o historii Leska i ciekawostkach na temat miejsc w najbliższym otoczeniu Klubu Seniora. Na kolejnych zajęciach seniorzy odbyli spacer po Lesku, odwiedzając historyczne miejsca.Seniorzy wzięli też udział w zajęciach ruchowych usprawniających funkcje motoryczne, a instruktorka poznała ich indywidualne potrzeby. Odbyły się też spotkania z dietetykiem klinicznym, które rozpoczęły się cyklem wykładów „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Dodatkowo przeprowadzone zostały indywidualne konsultacje ze specjalistą. Już niedługo, uczestnicy projektu mogli też skorzystać z porad rehabilitanta, psychologa czy radcy prawnego.Organizatorzy wraz z seniorami pracują też nad zorganizowaniem samopomocy - w postaci Banku Wymiany Usług, a wszystkich chętnych do udziału w tym projekcie serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w pomoc dla seniorów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Klubie lub pod nr tel. 536 992 990.

Klub Seniora czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 16:30, a zajęcia odbywają się w dawnej Świątyni Ormiańskiej (przy Placu Konstytucji 3 Maja 11 przy Plantach w Lesku).

Przebudowa części budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci została zrealizowana w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.Projekt otrzymał również dofinansowanie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich cennych polichromii odkrytych na sufitach pomieszczeń Klubu Seniora.

TEKST: Red
ZDJĘCIA:  Zygmunt Nater / BPKiT / UMiG Lesko