ZDJĘCIE: PIXABAY - zdjęcie ilustracyje

Ponad 500 tys. zł będzie kosztować przebudowa czterech przejść dla pieszych w Lesku. Dofinansowanie w wysokości 421 238,34 zł, pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji tej inwestycji to jesień tego roku.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. Podkarpackie samorządy na realizacje zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa pieszych otrzymają ponad 27 mln zł. Dzięki tym pieniądzom, w naszym województwie, powstanie lub zostanie przebudowanych 248 przejść.

- Obserwujemy dużą determinację polskiego rządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Zarówno w aspekcie walki z piratami i pijanymi kierowcami, ale także poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej – przekonuje wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Nabór został ogłoszony w marcu. Samorządy powiatowe złożyły wnioski na realizację nowych i przebudowę 147 przejść, natomiast samorządy gminne zrealizują zadania zakładające powstanie i przebudowę 101 przejść. - Wszystkie wnioski złożone w terminie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, które w ramach tego naboru wynosi 80 proc. wartości zadania – dodaje Ewa Leniart.

Najwyższe dofinansowanie na realizację pojedynczego zadania otrzymały powiaty: leżajski oraz kolbuszowski. Powiat leżajski na utworzenie 5 przejść otrzyma wsparcie w wysokości 1 mln zł. Natomiast powiat kolbuszowski w ramach funduszu realizuje dwa zadania, zakładające powstanie łącznie 10 przejść, na co otrzyma 2 mln zł dofinansowania. Wśród gmin najwyższe wsparcie trafi do Ustrzyk Dolnych. Za 800 tys. zł z Funduszu, w mieście powstanie 4 przejścia w ciągu ulic: Bełskiej oraz Jana Pawła II.

W Bieszczadach dofinansowanie dostały:
Gmina Lesko - przebudowa czterech przejść dla pieszych na ul. Słowackiego, Kościuszki, Moniuszki i 1000-lecia w Lesku, termin realizacji zadania 11.2021-10.2022, wartość projektu - 526 547,93, wnioskowana kwota dofinansowania - 421 238,34, środki własne - 105 309,59.

Gmina Ustrzyki Dolne - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Pionierska w Ustrzykach Dolnych, termin realizacji zadania 08.2021-07.2022, wartość projektu - 444 655,05, wnioskowana kwota dofinansowania - 200 000,00, środki własne - 244 655,05.

Gmina Ustrzyki Dolne - przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne w ciągu ulicy: Bełska oraz Jana Pawła II czas realizacji 08.2021-07.2022, wartość projektu - 1 274 017,52, wnioskowana kwota dofinansowania - 800 000,00, środki własne - 474 017,52.

Powiat Bieszczadzki - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej nr 2296R Ustjanowa - Daszówka - Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych czas realizacji 07.2021-06.2022, wartość projektu - 168 228,01, wnioskowana kwota dofinansowania 134 582,41 środki własne 33 645,60.

Wnioski o dofinansowanie można było składać na zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych. Zadania dotyczyły zarówno przejść na skrzyżowaniach na drogach publicznych, jak i na odcinkach dróg publicznych pomiędzy skrzyżowaniami, oraz przejazdów dla rowerzystów połączonych z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy ww. przejściach dla pieszych.

Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych i stref oczekiwania dla pieszych (w tym azyli), a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m. Realizacja zadań musi rozpocząć się w 2021 r.

TEKST: oprac. Red (źródło: PUW)