Urząd Miasta i Gminy Lesko zaprasza mieszkańców do dialogu społecznego, poprzez udział w konsultacjach społecznych. Urzędnicy zapewniają, że opinie mieszkańców będą brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesko, powstała specjalna platforma do konsultacji społecznych dla mieszkańców naszej gminy. Jak informują urzędnicy, wyniki konsultacji będą im pomagać w podejmowaniu decyzji i działań prowadzonych przez urząd.

Na platformie znajdą się informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w naszym mieście, jakie są wyniki przeprowadzonych już konsultacji społecznych, a co najważniejsze - w jaki sposób mieszkańcy gminy mogą mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich i gminnych.

W tej chwili mieszkańcy naszej gminy mogą wziąć udział w trzech konsultacjach: w sprawie zagospodarowania terenu po planowanym wyburzeniu bloku na ul. Bieszczadzkiej 4, w sprawie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców oraz w zakresie utrudnień i dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Z platformy można korzystać o każdej porze dnia i nocy, a nowe zapytania będą pojawiać się automatycznie. Wypełnienie ankiety zajmuje 3 minuty.

Aby wziąć udział w ankiecie, należy wprowadzić numer PESEL, po to, by system zweryfikował czy ankietę wypełnia mieszkaniec gminy Lesko. Następnie numer PESEL jest automatycznie szyfrowany przez system.

Platforma konsultacyjna dostępna jest na stronie Urzędu Miasta i Gminy Lesko w zakładce Aktywna Gmina pod hasłem konsultacje społeczne lub bezpośrednio poprzez link: https://lesko.wdialogu.pl/konsultacje 

Zapraszamy do aktywnej dyskusji na i wyrażania swoich opinii w ankietach oraz konsultacjach społecznych.

TEKST: Red